Išči po točkah

Informacije o odseku

TV nadaljujemo po asfaltirani cesti mimo Zdravilišča proti jz. in po gričevju pred nami. Tam se začenja Raduljsko hribovje, ki se razteza med dolinama reke Radulje na s. in reke Krke na jv., magistralno cesto Karteljevo–Otočec na jz. in j. ter dolino potoka Toplica na v. Po 10 min. zložne hoje smo na razpotju s kapelico: desna cesta pelje v Žaloviče, TV pa po levi, ki se položno spusti do potoka Toplica. Onstran potoka pridemo skozi gozd zložno navzgor v gručasti zaselek Dolnje Toplice, zaselek Gornje Toplice s cerkvijo sv. Štefana pa vidimo na slemenu nad spodnjim zaselkom. Oba sta najstarejša dela naselja Šmarješke Toplice, saj sta bila prvič omenjena že leta 1392. Od zdravilišča do Dolnjih Toplic je 25 min. Asfaltirana cesta pelje skozi zaselek, potem pa nas po precej ravni planoti s polji in travniki vodi proti slemenu pred nami. Kažipot nam je visok drog električnega daljnovoda na slemenu. Preden se cesta zložno vzpne na sleme, je na levi mlad smrekov gozd. Jz. del planote se imenuje Brezje in sodi k Herinji vasi. Po 25 min. iz Dolnjih Toplic smo na križišču v bližini električnega daljnovoda; ob njem je lična kapelica. Leva cesta pelje na Otočec, desna z našo potjo pa po slemenu na Paho. Kmalu za križiščem nam krajevna tabla pove, da smo na območju Herinje vasi, 313 m, 86 preb.; gručasto jedro vasi je nekaj metrov pod cesto na prisojni strani slemena, nekaj hiš pa je tudi ob naši poti. Naravnost na hrbtu nad dolino potoka Lešnica opazimo zvonik cerkve na Trški gori. Nekaj korakov za tablo Herinja vas se na levo odcepi planinska pot mimo Starega gradu na Trško goro. Naša pot se zložno vzpenja po jv. vinorodnem slemenu Grčevja. Ko se po 15 min. zravna, smo na Pahi, 370 m, 32 preb., v gručasti vasi na jv. pobočju Grčevja, ki se dviga na s. strani doline potoka Lešnica. Odpočijemo se lahko v bifeju »Na Pahi«. Od Zdravilišča Šmarješke Toplice smo hodili nekaj minut več kot uro.

Na križišču v bližini bifeja nadaljujemo pot proti temenu Grčevja naravnost navzgor po asfaltirani cesti med vinogradi, novimi hišami in zidanicami. Od Pahe do cerkve na Trški gori nas spremlja pohodna pot Cvičkova gaz. Po 10 min. je razpotje s kapelico, naša pot pa gre po desni cesti v hrib. Po nekaj minutah smo na drugem razpotju pri domu Lovske družine Otočec na desni. Mimo lovskega doma gremo še naprej po asfaltirani cesti navzgor. Kmalu pridemo na teme slemena; na prisojni strani Grčevja nad dolino Lešnice so obsežni vinogradi z zidanicami in razloženima naseljema Gorenje in Srednje Grčevje, na s. strani pa listnati gozdovi. Ko se cesta zravna, so ob njej hiše, počitniške hišice in zidanice naselja Srednje Grčevje, 430 m, 52 preb. Odpira se lep razgled proti Gorjancem, Novemu mestu, na dolino Lešnice ter na hrbet, ki veže Trško goro s Hmeljnikom. Po 30 min. od križišča na Pahi pridemo pri kapelici in hiši Srednje Grčevje 14 na križišče: desna cesta pelje na Sela pri Štavberku, leva s TV pa nadaljuje naravnost navzgor proti cerkvi sv. Jurija, ki je bila pozidana že v srednjem veku.

TV pelje mimo cerkve sv. Jurija zložno navzgor po slemenski asfaltirani cesti, ki se kmalu nad cerkvijo zravna. Prijetno hojo po temenu pobočja z vinogradi, zidanicami in domačijami popestrijo pogledi na Trško goro, Otočec ob Krki, Trdinov vrh na Gorjancih in na Novo mesto, pa tudi na Rog na obzorju. Držimo se slemenske ceste, stranske vodijo do razloženih domačij na j. pobočju. Po 30 min. od cerkve pridemo v zaselek Runčec z zidanicami; ta leži pod vrhom Pri turnu (605 m) in spada v Srednje Grčevje. Nekaj minut za zaselkom postane cesta makadamska. Kmalu smo tudi na križišču pri Novi Gori; nadaljujemo po levi cesti.

© Jože Dobnik
Šmarješke Toplice
Vinji vrh
Relacija: Vinji vrh - Šmarješke Toplice
Čas in dolžina: 1 ura, 4.9 km
Podrobno V nahrtbnik
Nova Gora
Grad Hmeljnik (razpotje)
Relacija: Nova Gora - Grad Hmeljnik (razpotje)
Čas in dolžina: 20 minut, 1.4 km
Podrobno V nahrtbnik
Trebanjski hrib
Relacija: Nova Gora - Trebanjski hrib
Čas in dolžina: 40 minut, 2.6 km
Podrobno V nahrtbnik
Gančani - Tumova koča na Slavniku
Relacija: Gančani - Tumova koča na Slavniku
Čas in dolžina: 326 ur, 1068.6 km
Podrobno
Škocjan - Pugled pri Mokronogu
Relacija: Škocjan - Pugled pri Mokronogu
Čas in dolžina: 8 ur, 29.6 km
Podrobno
Semič - Planina Lisca
Relacija: Semič - Planina Lisca
Čas in dolžina: 34 ur 50 minut, 114.5 km
Podrobno
Žabja vas - Šmarješke Toplice
Relacija: Žabja vas - Šmarješke Toplice
Čas in dolžina: 6 ur, 20.9 km
Podrobno
Za Bečem - Dom dr. Franca Goloba na Čemšeniški planini
Relacija: Za Bečem - Dom dr. Franca Goloba na Čemšeniški planini
Čas in dolžina: 33 ur 50 minut, 107.1 km
Podrobno
Dolenjske Toplice - Šmarješke Toplice
Relacija: Dolenjske Toplice - Šmarješke Toplice
Čas in dolžina: 8 ur 40 minut, 30.7 km
Podrobno
Krško - Šentrupert
Relacija: Krško - Šentrupert
Čas in dolžina: 19 ur 25 minut, 69.8 km
Podrobno
Trška gora - Šmarješke Toplice
Relacija: Trška gora - Šmarješke Toplice
Čas in dolžina: 19 ur 25 minut, 69.8 km
Podrobno
Šmarješke Toplice - Curka
Relacija: Šmarješke Toplice - Curka
Čas in dolžina: 19 ur 25 minut, 69.8 km
Podrobno
Stari grad - Šmarješke Toplice
Relacija: Stari grad - Šmarješke Toplice
Čas in dolžina: 19 ur 25 minut, 69.8 km
Podrobno
Šmarješke Toplice - Stari grad
Relacija: Šmarješke Toplice - Stari grad
Čas in dolžina: 19 ur 25 minut, 69.8 km
Podrobno
Mirna Peč - Šmarješke Toplice
Relacija: Mirna Peč - Šmarješke Toplice
Čas in dolžina: 19 ur 25 minut, 69.8 km
Podrobno
Škocjan
Relacija: Nova Gora - Škocjan
Čas in dolžina: 19 ur 25 minut, 69.8 km
Podrobno
Šmarješke Toplice - Otočec
Relacija: Šmarješke Toplice - Otočec
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Otočec - Šmarješke Toplice
Relacija: Otočec - Šmarješke Toplice
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Trška gora - Vinji vrh
Relacija: Trška gora - Vinji vrh
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Šmarješke Toplice - Novo mesto (Glavni trg)
Relacija: Šmarješke Toplice - Novo mesto (Glavni trg)
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Stari grad - Vinji vrh
Relacija: Stari grad - Vinji vrh
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Pugled pri Mokronogu - Šmarješke Toplice
Relacija: Pugled pri Mokronogu - Šmarješke Toplice
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Otočec - Vinji vrh
Relacija: Otočec - Vinji vrh
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Stari grad - Škocjan
Relacija: Stari grad - Škocjan
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Otočec - Škocjan
Relacija: Otočec - Škocjan
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Škocjan - Novo mesto (Glavni trg)
Relacija: Škocjan - Novo mesto (Glavni trg)
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Dolenji Suhadol - Vinji vrh
Relacija: Dolenji Suhadol - Vinji vrh
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Tolsti vrh - Vinji vrh
Relacija: Tolsti vrh - Vinji vrh
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Trebnje - Šmarješke Toplice
Relacija: Trebnje - Šmarješke Toplice
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Cerov Log - Vinji vrh
Relacija: Cerov Log - Vinji vrh
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Tolsti vrh - Škocjan
Relacija: Tolsti vrh - Škocjan
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Partizanska bolnišnica Gorjanskega bataljona - Vinji vrh
Relacija: Partizanska bolnišnica Gorjanskega bataljona - Vinji vrh
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Pleterje - Vinji vrh
Relacija: Pleterje - Vinji vrh
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Sevnica - Novo mesto (Glavni trg)
Relacija: Sevnica - Novo mesto (Glavni trg)
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Šmarješke Toplice - Semič
Relacija: Šmarješke Toplice - Semič
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Ivančna Gorica - Šmarješke Toplice
Relacija: Ivančna Gorica - Šmarješke Toplice
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Sevnica - Debenec
Relacija: Sevnica - Debenec
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Senovo - Novo mesto (Glavni trg)
Relacija: Senovo - Novo mesto (Glavni trg)
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Brestanica - Gabrje
Relacija: Brestanica - Gabrje
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Planina Lisca - Trdinov vrh
Relacija: Planina Lisca - Trdinov vrh
Čas in dolžina: 4 ure 30 minut, 16.9 km
Podrobno
Šmarješke Toplice - Črnomelj
Relacija: Šmarješke Toplice - Črnomelj
Čas in dolžina: 18 ur 30 minut, 70.1 km
Podrobno
Metlika - Sevnica
Relacija: Metlika - Sevnica
Čas in dolžina: 21 ur 10 minut, 72.5 km
Podrobno
Žužemberk - Senovo
Relacija: Žužemberk - Senovo
Čas in dolžina: 21 ur 10 minut, 72.5 km
Podrobno
Šmarješke Toplice - Planinski dom na Mirni gori
Relacija: Šmarješke Toplice - Planinski dom na Mirni gori
Čas in dolžina: 23 ur 25 minut, 83.7 km
Podrobno
Brestanica - Metlika
Relacija: Brestanica - Metlika
Čas in dolžina: 23 ur 25 minut, 83.7 km
Podrobno
Šentjur pri Celju - Novo mesto (Glavni trg)
Relacija: Šentjur pri Celju - Novo mesto (Glavni trg)
Čas in dolžina: 23 ur 25 minut, 83.7 km
Podrobno
Novo mesto (Glavni trg) - Planina Lisca
Relacija: Novo mesto (Glavni trg) - Planina Lisca
Čas in dolžina: 23 ur 25 minut, 83.7 km
Podrobno
Koča na Bohorju - Žužemberk
Relacija: Koča na Bohorju - Žužemberk
Čas in dolžina: 23 ur 25 minut, 83.7 km
Podrobno
Celje (Breg) - Novo mesto (Glavni trg)
Relacija: Celje (Breg) - Novo mesto (Glavni trg)
Čas in dolžina: 23 ur 25 minut, 83.7 km
Podrobno
Krka - Senovo
Relacija: Krka - Senovo
Čas in dolžina: 23 ur 25 minut, 83.7 km
Podrobno
Laško - Dolenji Suhadol
Relacija: Laško - Dolenji Suhadol
Čas in dolžina: 23 ur 25 minut, 83.7 km
Podrobno
Trebnje - Grad Podčetrtek (razpotje)
Relacija: Trebnje - Grad Podčetrtek (razpotje)
Čas in dolžina: 23 ur 25 minut, 83.7 km
Podrobno
Dolenjske Toplice - Planina Lisca
Relacija: Dolenjske Toplice - Planina Lisca
Čas in dolžina: 23 ur 25 minut, 83.7 km
Podrobno
Celje (Brniški potok) - Dom pri Miklavžu
Relacija: Celje (Brniški potok) - Dom pri Miklavžu
Čas in dolžina: 23 ur 25 minut, 83.7 km
Podrobno
Laško - Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih
Relacija: Laško - Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih
Čas in dolžina: 23 ur 25 minut, 83.7 km
Podrobno
Šmarješke Toplice - Lukov dom
Relacija: Šmarješke Toplice - Lukov dom
Čas in dolžina: 29 ur 5 minut, 102.6 km
Podrobno
Za Bečem - Dom dr. Franca Goloba na Čemšeniški planini
Relacija: Za Bečem - Dom dr. Franca Goloba na Čemšeniški planini
Čas in dolžina: 29 ur 5 minut, 102.6 km
Podrobno
Senovo - Ponikve
Relacija: Senovo - Ponikve
Čas in dolžina: 29 ur 5 minut, 102.6 km
Podrobno
Turistični dom na Grmadi - Ajdovski gradec
Relacija: Turistični dom na Grmadi - Ajdovski gradec
Čas in dolžina: 29 ur 5 minut, 102.6 km
Podrobno
Metlika - Dom na Šmohorju
Relacija: Metlika - Dom na Šmohorju
Čas in dolžina: 29 ur 5 minut, 102.6 km
Podrobno
Sv. Lovrenc - Planina Lisca
Relacija: Sv. Lovrenc - Planina Lisca
Čas in dolžina: 29 ur 5 minut, 102.6 km
Podrobno
Dom dr. Franca Goloba na Čemšeniški planini - Trška gora
Relacija: Dom dr. Franca Goloba na Čemšeniški planini - Trška gora
Čas in dolžina: 29 ur 5 minut, 102.6 km
Podrobno
Dom dr. Franca Goloba na Čemšeniški planini - Otočec
Relacija: Dom dr. Franca Goloba na Čemšeniški planini - Otočec
Čas in dolžina: 34 ur 40 minut, 118.2 km
Podrobno
Črnomelj - Opoka
Relacija: Črnomelj - Opoka
Čas in dolžina: 34 ur 40 minut, 118.2 km
Podrobno
Planina - Koča na Bohorju
Relacija: Planina - Koča na Bohorju
Čas in dolžina: 34 ur 40 minut, 118.2 km
Podrobno
Laško - Metlika
Relacija: Laško - Metlika
Čas in dolžina: 34 ur 40 minut, 118.2 km
Podrobno
Dom dr. Franca Goloba na Čemšeniški planini - Gabrje
Relacija: Dom dr. Franca Goloba na Čemšeniški planini - Gabrje
Čas in dolžina: 34 ur 40 minut, 118.2 km
Podrobno
Celje (Breg) - Črnomelj
Relacija: Celje (Breg) - Črnomelj
Čas in dolžina: 34 ur 40 minut, 118.2 km
Podrobno
Šmarješke Toplice - Kočevje
Relacija: Šmarješke Toplice - Kočevje
Čas in dolžina: 38 ur 50 minut, 135.4 km
Podrobno
Novo mesto (Glavni trg) - Lovrenc na Pohorju
Relacija: Novo mesto (Glavni trg) - Lovrenc na Pohorju
Čas in dolžina: 38 ur 50 minut, 135.4 km
Podrobno
Škocjan - Velika Vremščica
Relacija: Škocjan - Velika Vremščica
Čas in dolžina: 47 ur 20 minut, 160.7 km
Podrobno
Goteniški Snežnik - Koča na Bohorju
Relacija: Goteniški Snežnik - Koča na Bohorju
Čas in dolžina: 47 ur 20 minut, 160.7 km
Podrobno
Col - Škocjan
Relacija: Col - Škocjan
Čas in dolžina: 47 ur 20 minut, 160.7 km
Podrobno
Škocjanske jame - Škocjan
Relacija: Škocjanske jame - Škocjan
Čas in dolžina: 47 ur 20 minut, 160.7 km
Podrobno
Slovenska vas - Ljubljana
Relacija: Slovenska vas - Ljubljana
Čas in dolžina: 47 ur 20 minut, 160.7 km
Podrobno
Postojna - Veliki Javornik
Relacija: Postojna - Veliki Javornik
Čas in dolžina: 47 ur 20 minut, 160.7 km
Podrobno
Postojna - Veliki Javornik
Relacija: Postojna - Veliki Javornik
Čas in dolžina: 47 ur 20 minut, 160.7 km
Podrobno
HE Ožbalt - Semič
Relacija: HE Ožbalt - Semič
Čas in dolžina: 47 ur 20 minut, 160.7 km
Podrobno
Ožbalt - Semič
Relacija: Ožbalt - Semič
Čas in dolžina: 47 ur 20 minut, 160.7 km
Podrobno
Šmarješke Toplice - Triglav
Relacija: Šmarješke Toplice - Triglav
Čas in dolžina: 47 ur 20 minut, 160.7 km
Podrobno
Slovenske Konjice - Kočevje
Relacija: Slovenske Konjice - Kočevje
Čas in dolžina: 47 ur 20 minut, 160.7 km
Podrobno
Lisca sedlo - Kuželjska stena
Relacija: Lisca sedlo - Kuželjska stena
Čas in dolžina: 47 ur 20 minut, 160.7 km
Podrobno
Škocjan - Tumova koča na Slavniku
Relacija: Škocjan - Tumova koča na Slavniku
Čas in dolžina: 47 ur 20 minut, 160.7 km
Podrobno
Škocjan - Spodnje Škofije
Relacija: Škocjan - Spodnje Škofije
Čas in dolžina: 47 ur 20 minut, 160.7 km
Podrobno
Maribor - Semič
Relacija: Maribor - Semič
Čas in dolžina: 47 ur 20 minut, 160.7 km
Podrobno
Volarič (razpotje) - Rakek
Relacija: Volarič (razpotje) - Rakek
Čas in dolžina: 47 ur 20 minut, 160.7 km
Podrobno
Senovo - Izola
Relacija: Senovo - Izola
Čas in dolžina: 47 ur 20 minut, 160.7 km
Podrobno
Breg (razpotje) - Planina Lisca
Relacija: Breg (razpotje) - Planina Lisca
Čas in dolžina: 47 ur 20 minut, 160.7 km
Podrobno
Bistrica ob Sotli - Rt Madona (Piran)
Relacija: Bistrica ob Sotli - Rt Madona (Piran)
Čas in dolžina: 47 ur 20 minut, 160.7 km
Podrobno
Bizeljsko - Rt Madona (Piran)
Relacija: Bizeljsko - Rt Madona (Piran)
Čas in dolžina: 47 ur 20 minut, 160.7 km
Podrobno
Vrh nad Laškim - Besnica
Relacija: Vrh nad Laškim - Besnica
Čas in dolžina: 47 ur 20 minut, 160.7 km
Podrobno
Gančani - Metlika
Relacija: Gančani - Metlika
Čas in dolžina: 47 ur 20 minut, 160.7 km
Podrobno
Acman (razpotje) - Ljubljana
Relacija: Acman (razpotje) - Ljubljana
Čas in dolžina: 137 ur 55 minut, 459.4 km
Podrobno
Anžejev križ (razpotje) - Bločice
Relacija: Anžejev križ (razpotje) - Bločice
Čas in dolžina: 137 ur 55 minut, 459.4 km
Podrobno
Ljubljana - Jezerski vrh
Relacija: Ljubljana - Jezerski vrh
Čas in dolžina: 137 ur 55 minut, 459.4 km
Podrobno
Acman (razpotje) - Koča na Soriški planini
Relacija: Acman (razpotje) - Koča na Soriški planini
Čas in dolžina: 174 ur 40 minut, 575.2 km
Podrobno
Koča na Soriški planini - Acman (razpotje)
Relacija: Koča na Soriški planini - Acman (razpotje)
Čas in dolžina: 174 ur 40 minut, 575.2 km
Podrobno
Acman (razpotje) - Koča na Petrovem brdu
Relacija: Acman (razpotje) - Koča na Petrovem brdu
Čas in dolžina: 176 ur 30 minut, 582.8 km
Podrobno
Gančani - Zavrh
Relacija: Gančani - Zavrh
Čas in dolžina: 176 ur 30 minut, 582.8 km
Podrobno
Ljubljana - Maribor
Relacija: Ljubljana - Maribor
Čas in dolžina: 176 ur 30 minut, 582.8 km
Podrobno
Gančani - Ljubljana
Relacija: Gančani - Ljubljana
Čas in dolžina: 209 ur 15 minut, 688.8 km
Podrobno
Gančani - Železniki
Relacija: Gančani - Železniki
Čas in dolžina: 209 ur 15 minut, 688.8 km
Podrobno
Acman (razpotje) - Planinski dom na Sviščakih
Relacija: Acman (razpotje) - Planinski dom na Sviščakih
Čas in dolžina: 209 ur 15 minut, 688.8 km
Podrobno
Gančani (razpotje) - Furlanovo zavetišče pri Abramu
Relacija: Gančani (razpotje) - Furlanovo zavetišče pri Abramu
Čas in dolžina: 287 ur 10 minut, 941 km
Podrobno
Beltinci - Ilirska Bistrica
Relacija: Beltinci - Ilirska Bistrica
Čas in dolžina: 287 ur 10 minut, 941 km
Podrobno
Gančani - Skadanščina
Relacija: Gančani - Skadanščina
Čas in dolžina: 287 ur 10 minut, 941 km
Podrobno
(0 odsekov)
Nahrbtnik zaenkrat ne vsebuje odsekov.
Kliknite Dodaj v nahrbtnik pri povezanih odsekih pri točkah za dodajanje v nahrbtnik. Video prikaz
Sloji
TočkeOdsekiFotografijePlaninske kočePlaninske potiPlastnicePanoramske kamere