Išči po točkah

Informacije o kraju

Bivak na Špiku (razpotje) - Bivak na Špilku
Relacija: Bivak na Špiku (razpotje) - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 10 minut, 0.3 km
V nahrtbnik Podrobno
Bivak na Špiku (razpotje) - Gabrje pod Špikom
Relacija: Bivak na Špiku (razpotje) - Gabrje pod Špikom
Čas in dolžina: 20 minut, 1.4 km
V nahrtbnik Podrobno
Trojane - Bivak na Špiku (razpotje)
Relacija: Trojane - Bivak na Špiku (razpotje)
Čas in dolžina: 2 uri 40 minut, 7.7 km
V nahrtbnik Podrobno
Bivak na Špilku (razpotje)
Bivak na Špilku (razpotje)
Bivak na Špilku
Relacija: Bivak na Špilku (razpotje) - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 10 minut, 0.3 km
Podrobno
Bivak na Špilku
Relacija: Bivak na Špilku - Bivak na Špilku (razpotje)
Čas in dolžina: 10 minut, 0.3 km
Podrobno
Reber
Relacija: Bivak na Špilku (razpotje) - Reber
Čas in dolžina: 3 ure 30 minut, 11.2 km
Podrobno
Trojane
Relacija: Trojane - Bivak na Špilku (razpotje)
Čas in dolžina: 7.8 km
Podrobno
Dolinar (razpotje)
Relacija: Dolinar (razpotje) - Bivak na Špilku (razpotje)
Čas in dolžina: 10.5 km
Podrobno
Motnik
Relacija: Motnik - Bivak na Špilku (razpotje)
Čas in dolžina: 14.6 km
Podrobno
Blagovica
Relacija: Bivak na Špilku (razpotje) - Blagovica
Čas in dolžina: 17 km
Podrobno
Blagovica
Relacija: Blagovica - Bivak na Špilku (razpotje)
Čas in dolžina: 17 km
Podrobno
Domžale
Relacija: Domžale - Bivak na Špilku (razpotje)
Čas in dolžina: 44.1 km
Podrobno
Bivak na Špilku (razpotje)
Bivak na Špilku (razpotje)
Izdelaj nov izlet
Blagovica - Bivak na Špilku
Relacija: Blagovica - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 2 uri, 4.7 km
Podrobno
Topol pri Medvodah - Planinski dom na Svetini (Ramanca) - porušeno
Relacija: Topol pri Medvodah - Planinski dom na Svetini (Ramanca) - porušeno
Čas in dolžina: 32 ur 50 minut, 102.6 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Trojane
Relacija: Bivak na Špilku - Trojane
Čas in dolžina: 2 uri 10 minut, 8.1 km
Podrobno
Trojane - Dupeljne
Relacija: Trojane - Dupeljne
Čas in dolžina: 7 ur, 23.1 km
Podrobno
Reber - Bivak na Špilku
Relacija: Reber - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 3 ure 40 minut, 11.5 km
Podrobno
Slovenska Bistrica - Ljubljana
Relacija: Slovenska Bistrica - Ljubljana
Čas in dolžina: 44 ur 50 minut, 144.4 km
Podrobno
Trojane - Bivak na Špilku
Relacija: Trojane - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 2 uri 50 minut, 8.1 km
Podrobno
Limbarska gora (razpotje) - Bivak na Špilku
Relacija: Limbarska gora (razpotje) - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 6 ur 40 minut, 20.2 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Blagovica
Relacija: Bivak na Špilku - Blagovica
Čas in dolžina: 5 ur 10 minut, 17.4 km
Podrobno
Vinje pri Moravčah - Bivak na Špilku
Relacija: Vinje pri Moravčah - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 8 ur, 23.5 km
Podrobno
Trojane - Gabrje pod Špilkom
Relacija: Trojane - Gabrje pod Špilkom
Čas in dolžina: 3 ure, 9.1 km
Podrobno
Gabrje pod Špilkom - Bivak na Špilku
Relacija: Gabrje pod Špilkom - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 1.7 km
Podrobno
Gabrje pod Špilkom - Trojane
Relacija: Gabrje pod Špilkom - Trojane
Čas in dolžina: 9.1 km
Podrobno
Dolinar (razpotje) - Bivak na Špilku
Relacija: Dolinar (razpotje) - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 10.9 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Reber
Relacija: Bivak na Špilku - Reber
Čas in dolžina: 11.5 km
Podrobno
Jelenov rog - Bivak na Špilku
Relacija: Jelenov rog - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 13.7 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Dupeljne
Relacija: Bivak na Špilku - Dupeljne
Čas in dolžina: 15.7 km
Podrobno
Črni vrh - Bivak na Špilku
Relacija: Črni vrh - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 15.7 km
Podrobno
Golčaj - Bivak na Špilku
Relacija: Golčaj - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 5 ur 20 minut, 16.3 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Golčaj
Relacija: Bivak na Špilku - Golčaj
Čas in dolžina: 16.3 km
Podrobno
Blagovica - Gabrje pod Špilkom
Relacija: Blagovica - Gabrje pod Špilkom
Čas in dolžina: 18.4 km
Podrobno
Čeh - Bivak na Špilku
Relacija: Čeh - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 19.3 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Čeh
Relacija: Bivak na Špilku - Čeh
Čas in dolžina: 19.3 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Limbarska gora
Relacija: Bivak na Špilku - Limbarska gora
Čas in dolžina: 19.6 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Limbarska gora (razpotje)
Relacija: Bivak na Špilku - Limbarska gora (razpotje)
Čas in dolžina: 20.2 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Gabrje pod Limbarsko goro
Relacija: Bivak na Špilku - Gabrje pod Limbarsko goro
Čas in dolžina: 21.2 km
Podrobno
Gradiški grič - Bivak na Špilku
Relacija: Gradiški grič - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 22 km
Podrobno
Golice - Bivak na Špilku
Relacija: Golice - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 7 ur 10 minut, 22.8 km
Podrobno
Dupeljne - Trojane
Relacija: Dupeljne - Trojane
Čas in dolžina: 23.1 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Vinje pri Moravčah
Relacija: Bivak na Špilku - Vinje pri Moravčah
Čas in dolžina: 6 ur 50 minut, 23.5 km
Podrobno
Gabrje pod Špilkom - Golice
Relacija: Gabrje pod Špilkom - Golice
Čas in dolžina: 23.9 km
Podrobno
Moravče - Bivak na Špilku
Relacija: Moravče - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 24 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Moravče
Relacija: Bivak na Špilku - Moravče
Čas in dolžina: 24 km
Podrobno
Zavetišče na Biba planini - Gabrje pod Špilkom
Relacija: Zavetišče na Biba planini - Gabrje pod Špilkom
Čas in dolžina: 24.5 km
Podrobno
Češnjice v Tuhinju - Bivak na Špilku
Relacija: Češnjice v Tuhinju - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 25.1 km
Podrobno
Trbovlje (Golovec) - Bivak na Špilku
Relacija: Trbovlje (Golovec) - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 26 km
Podrobno
Češnjice v Tuhinju - Gabrje pod Špilkom
Relacija: Češnjice v Tuhinju - Gabrje pod Špilkom
Čas in dolžina: 7 ur 50 minut, 26.1 km
Podrobno
Gabrje pod Špilkom - Češnjice v Tuhinju
Relacija: Gabrje pod Špilkom - Češnjice v Tuhinju
Čas in dolžina: 26.1 km
Podrobno
Dom na Menini planini - Bivak na Špilku
Relacija: Dom na Menini planini - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 26.4 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Cicelj
Relacija: Bivak na Špilku - Cicelj
Čas in dolžina: 29.8 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Cicelj (razpotje)
Relacija: Bivak na Špilku - Cicelj (razpotje)
Čas in dolžina: 30.5 km
Podrobno
Radomlje - Trojane
Relacija: Radomlje - Trojane
Čas in dolžina: 30.8 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Debeli vrh
Relacija: Bivak na Špilku - Debeli vrh
Čas in dolžina: 32.7 km
Podrobno
Mengeš - Trojane
Relacija: Mengeš - Trojane
Čas in dolžina: 34.4 km
Podrobno
Vrh Staneta Kosca - Bivak na Špilku
Relacija: Vrh Staneta Kosca - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 34.5 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Vrh Staneta Kosca
Relacija: Bivak na Špilku - Vrh Staneta Kosca
Čas in dolžina: 34.5 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Planinski dom Rašiške čete na Rašici
Relacija: Bivak na Špilku - Planinski dom Rašiške čete na Rašici
Čas in dolžina: 34.6 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Kamnik
Relacija: Bivak na Špilku - Kamnik
Čas in dolžina: 35.5 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Kamnik
Relacija: Bivak na Špilku - Kamnik
Čas in dolžina: 35.5 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Kamnik
Relacija: Bivak na Špilku - Kamnik
Čas in dolžina: 35.5 km
Podrobno
Dom dr. Franca Goloba na Čemšeniški planini - Radomlje
Relacija: Dom dr. Franca Goloba na Čemšeniški planini - Radomlje
Čas in dolžina: 37.6 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Spodnja Stahovica
Relacija: Bivak na Špilku - Spodnja Stahovica
Čas in dolžina: 41 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Spodnja Stahovica
Relacija: Bivak na Špilku - Spodnja Stahovica
Čas in dolžina: 41 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Spodnja Stahovica
Relacija: Bivak na Špilku - Spodnja Stahovica
Čas in dolžina: 41 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Tabor
Relacija: Bivak na Špilku - Tabor
Čas in dolžina: 41.3 km
Podrobno
Veliki vrh - Bivak na Špilku
Relacija: Veliki vrh - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 42.1 km
Podrobno
Trojane - Rašica
Relacija: Trojane - Rašica
Čas in dolžina: 43.8 km
Podrobno
Bivak na Špilku - Domžale
Relacija: Bivak na Špilku - Domžale
Čas in dolžina: 12 ur 50 minut, 44.4 km
Podrobno
Domžale - Bivak na Špilku
Relacija: Domžale - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 44.4 km
Podrobno
Šempeter v Savinjski dolini - Bivak na Špilku
Relacija: Šempeter v Savinjski dolini - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 45.2 km
Podrobno
Mengeš - Limbarska gora
Relacija: Mengeš - Limbarska gora
Čas in dolžina: 45.9 km
Podrobno
Blagovica - Dupeljne - Blagovica
Relacija: Blagovica - Dupeljne - Blagovica
Čas in dolžina: 50.7 km
Podrobno
Dom na Šmohorju - Moste pri Komendi
Relacija: Dom na Šmohorju - Moste pri Komendi
Čas in dolžina: 68.3 km
Podrobno
Zabukovica - Ljubljana
Relacija: Zabukovica - Ljubljana
Čas in dolžina: 83.3 km
Podrobno
Domžale - Dolinar (razpotje) - Domžale
Relacija: Domžale - Dolinar (razpotje) - Domžale
Čas in dolžina: 89.8 km
Podrobno
Celje (Lisce) - Ljubljana
Relacija: Celje (Lisce) - Ljubljana
Čas in dolžina: 94 km
Podrobno
Ljubljana - Celje (Breg)
Relacija: Ljubljana - Celje (Breg)
Čas in dolžina: 96 km
Podrobno
Celje (Breg) - Ljubljana
Relacija: Celje (Breg) - Ljubljana
Čas in dolžina: 96 km
Podrobno
Ljubljana - Pristava
Relacija: Ljubljana - Pristava
Čas in dolžina: 97.3 km
Podrobno
Tabor - Šentjur pri Celju
Relacija: Tabor - Šentjur pri Celju
Čas in dolžina: 102.6 km
Podrobno
Hotel Erika - Bivak na Špilku
Relacija: Hotel Erika - Bivak na Špilku
Čas in dolžina: 135.1 km
Podrobno
Ljubljana - Slovenska Bistrica
Relacija: Ljubljana - Slovenska Bistrica
Čas in dolžina: 144.4 km
Podrobno
Ljubljana - Kog
Relacija: Ljubljana - Kog
Čas in dolžina: 221.9 km
Podrobno
Ljubljana - Ljutomer
Relacija: Ljubljana - Ljutomer
Čas in dolžina: 227.8 km
Podrobno
Ljubljana - Ljutomer
Relacija: Ljubljana - Ljutomer
Čas in dolžina: 227.8 km
Podrobno
Ljubljana - Ljutomer
Relacija: Ljubljana - Ljutomer
Čas in dolžina: 227.8 km
Podrobno
Ljubljana - Ljutomer
Relacija: Ljubljana - Ljutomer
Čas in dolžina: 227.8 km
Podrobno
(1 odsek)
1,4 km
Skupna dolžina: 1,4 km
Sloji
TočkeOdsekiFotografijePlaninske kočePlaninske potiPlastnicePanoramske kamere