Začetek:Stari trg pri Ložu

Konec: Lož

Čas hoje: 15 minut

Odsek št. 87

Opis

Iz središča Starega trga nadaljujemo TV po regionalni cesti v km oddaljeni Lož. Cesta skozi novi del Starega trga se imenuje Cesta Notranjskega odreda. Pred nami se dviga Križna gora (857 m). Takoj za krajevno tablo, ki označuje konec naselja Stari trg, smo že pri sodobni tovarni Kovinoplastike v Ložu. Regionalna cesta skozi Lož se imenuje Cesta 19. oktobra; po njej pridemo pri gostilni Franca Mlakarja v središče kraja.