Lokacija žiga

Žig TV je v Partizanskem domu, če je zaprt, pa v skrinjici na s. strani doma.

Povezane trase

Opis kraja

PARTIZANSKI DOM NA VODIŠKI PLANINI, 1118 m, stoji na kraju, na katerem je pred 2. svetovno vojno stala planšarska koča. Dom je leta 1961 v spomin na borce in boje enot NOV na tem območju postavila Zveza združenj borcev NOV gorenjskih občin. Hišna številka doma je Kropa 180. Lastnik je Občinski odbor ZZB NOV Radovljica, vendar ga daje v zakup. Odprt je od 1. maja do konca septembra. V sobah je 50 postelj; elektrika, tekoča voda, telefon: 04/531 52 93. Pred domom raste velikanska lipa, posajena davnega leta 1473.

Predstavniki vojno-revolucionarnih komitejev so na sestanku, 20. julija 1941 pod Malim Gregorjevcem v bližini Vodiške planine, sprejeli sklep o začetku vstaje na Gorenjskem. Na Gradišču, na s. strani doma, je bila 29. julija 1941 ustanovljena Jelovška četa. Na Jelovici so se do konca vojne zadrževale različne partizanske enote in s planote začenjale akcije proti okupatorju; tam so imele tudi sedeže svojih političnih organizacij. Na j. robu planote je bila od leta 1943 bolnišnica Gorenjskega odreda.

Čez Jelovico je vodila pomembna kurirska pot, ki je povezovala kurirske postaje G-20 pri Dražgošah, G-12 v bližini Krope, G-33 na planini Talež na s. pobočju Jelovice in G-30 nad Bohinjsko Belo. Prek teh zvez so pošto glavnega štaba NOV in POS ter slovenskega političnega vodstva prenašali na Gorenjsko in seveda tudi v nasprotno smer.

Razen po TV lahko pridemo na Vodiško planino tudi iz Krope (1 h 30) in Kamne Gorice (1 h 30), cesta pa pripelje iz Radovljice prek Lancovega in Spodnje Lipnice (14 km).

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine

Vaši komentarji