Povezane trase

Opis kraja

PARTIZANSKA BOLNIŠNICA JELENDOL, 559 m, leži v ozki dolinici pod Daleč hribom. Med roško ofenzivo avgusta 1942, je dr. Pavel Lunaček ranjence iz bolnišnice na Daleč hribu skril v to dolinico. Ker je med ofenzivo niso odkrili, je dr. Lunaček odločil, da bo tam nova bolnišnica. Graditi so jo začeli spomladi 1943. V devetih barakah so bili prostori za ranjence, za zdravniško in strežno osebje ter kuhinja. Jeseni 1944 so postavili novo operacijsko barako. Delovala je do osvoboditve, okupator pa je ni nikoli odkril. Vodil jo je dr. Pavel Lunaček. Sprva je bil tam sedež uprave Slovenske centralne vojne partizanske bolnišnice (SCVPB), v njem pa so organizirali strokovna posvetovanja zdravnikov roških bolnišnic. V tej in drugih partizanskih bolnišnicah v Rogu je bilo konec leta 1944 že približno 700 ležišč. Objekte v Jelendolu so večkrat obnovili, zadnjič leta 2001. Leta 2004 je med poletnim neurjem na barake padlo nekaj dreves in jih zelo poškodovalo. Zato je ogled bolnišnice do sanacije objektov otežen. Za bolnišnico skrbi Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.

V bližini parkirnega prostora nad bolnišnico je v kraški vrtači sredi gozdov preprosto grobišče 53 partizanov, umrlih v bolnišnicah Jelendol in na bližnjem Jelenbregu. Ob poti h grobišču je spomenik z verzi pesnice Lili Novy:
»Na trdo pot ste šli,
za nas izkrvaveli,
zato naš rod živi,
in boste vi živeli.
Spomin na vas žari,
za vas gori ljubezen,
vaš grob je hram časti
in slava sije čezenj.«

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine