Išči po točkah

Začetek: Hotedrščica

Konec: Javornik

Razdalja: 9.8 km Čas hoje: 3 ure 50 minut Zahtevnost: Lahka pot Označenost: Označeno

Opis

višina: 545 m Hotedrščica

Ni opisa
3.1 km, 50 minut Hotedrščica - Korček

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 533 m Korček

Ni opisa
4.4 km, 1 ura 40 minut Korček - Oblak (razpotje)

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 821 m Oblak (razpotje)

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
Planinska postojanka:

Koča stoji malo pod vrhom Javornika na sedlu, ki povezuje Javornik(1240m) in Dedni Vrh(1217m). Prvo leseno kočo so idrijski planinci zgradili malo niže od sedanje v bližini kmetije Medved in jo odprli 4. avgusta 1907; poimenovali so jo po profesorju Maksu Pirnatu (1875-1933), prvem predsedniku Idrijske podružnice SPD, ki ima velike zasluge za razvoj planinstva na tem območju pred 1. svetovno vojno. Po 1. svetovni vojni so italijanske oblasti razpustile slovenska društva. Stara lesena koča je počasi razpadala. PD Idrija je leta 1949 začelo graditi novo kočo in jo slovesno odprlo 20. julija 1952. Kočo so večkrat obnavljali, temeljito pa so jo obnovili leta 1982. Leta 1991 so prenovili pritlične prostore in obnovili elektro in vodovodne instalacije. Planinci in lovci so leta 1972 postavili na Javorniku lesen razgledni stolp.Zaradi dotrajanosti,ga je je novoustanovljeno društvo leta 2000 podrlo in postavilo novega. Koča je odprta ob sobotah,nedeljah in praznikih; ob drugih dnevih je transverzalni žig planincem na voljo ob vhodu v kočo.V gostinskem prostoru koče je 28 sedežev, točilni pult.V sanitarnem delu sta WC in umivalnica z mrzlo in toplo vodo.V 4 sobah je 22 postelj.Gostinski del in spalne prostore ogrevajo s pečmi.Objekt je priključen na električni tok. Kočo od leta 2001 dalje upravlja domače planinsko društvo Javornik Črni vrh, ki kočo, ki je bila v zelo slabem stanju postopoma obnavlja.Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 1238 m Javornik
Vrh:

Javornik (1240 m) je druga najvišja gora Idrijskega hribovja, predalpskega hribovja med Čerkljanskim hribovjem na s., Škofjeloškim hribovjem na sv., kraško gozdnato planoto Hrušico na v. in Trnovskim gozdom na jz. Nekdaj so ga imenovali tudi Medvedov Turen po Medvedovih, domačiji blizu Pirnatove koče, ki so lastniki vrha. Sestavljajo ga jurski apnenci. Poraščen je z bukovimi in smrekovimi gozdovi, vmes so planote s samotnimi kmetijami in senožetmi.

Javornik so že v prejšnjem stoletju obiskovali turisti, kot so takrat imenovali planince. Prof. F. Globočnik je 23. julija 1876 podaril Medvedovim vpisno knjigo, v katero so prilepljene slike darovalca in njegovega sina, staroste slovenskih planincev F. Kadilnika ter prof. Kremingerja in njegovega sina. Do 5. aprila 1896 se je v knjigo vpisalo 516 obiskovalcev Javornika. Ta vpisna knjiga je zdaj v Idrijskem muzeju. V Planinskem vestniku iz leta 189o je A. G. zanimivo opisal vzpon na Javornik, ki ga je opravil 9. februarja 189o z ŽP Logatec, ki je bila takrat najbližje izhodišče, do katerega se je lahko pripeljal z vlakom. Hodil je pet ur in pol; prenočeval je pri Medvedovih. Ker pot ni bila označena, jo je A. G. za veliko noč istega leta markiral (opomba avtorja: domnevam, da je A. G. sin darovalca vpisne knjige prof. F. Globočnika).

Na vrhu so planinci in lovci postavili leta 1972 razgledni stolp, s katerega je obsežen razgled. Na v. se razprostirajo obsežni gozdovi na Hrušici, naprej vidimo vrhove notranjskega hribovja od Krima do Slivnice, Javornikov in Snežnika, Gorjance in Kočevski Rog. Na j. je v bližini Streliški vrh, za njim pa se vleče dolgi hrbet Nanosa. Proti jz. in z. je obširna planota Trnovskega gozda s Čavnom in Golaki; med Nanosom in j. robom Trnovskega gozda opazimo del Vipavske doline okrog Ajdovščine, Kras s Trsteljem in ob dobri vidljivosti tudi Jadransko morje okrog Tržiča. Na s. so v bližini Čerkljansko hribovje s Poreznom, Škofjeloško hribovje z Blegošem, Polhograjsko hribovje in Ljubljanska kotlina s Posavskim hribovjem proti sv. Najlepši pogled, zlasti spomladi, ko je visokogorje še pokrito s snegom, pa je na vrhove Julijskih Alp s Triglavom, Karavank ter Kamniških in Savinjskih Alp.

Zaradi čistega ozračja je na Javorniku (v bližini Pirnatove koče) observatorij Astronomskega društva iz Ljubljane.