Išči po točkah

Začetek: Kamnik

Konec: Vače

Razdalja: 49.9 km Čas hoje: 15 ur 20 minut Zahtevnost: Lahka pot Označenost: Označeno

Opis

višina: 377 m Kamnik

Ni opisa
7.2 km, 2 uri Kamnik - Loke v Tuhinju

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 435 m Loke v Tuhinju

Ni opisa
1.7 km, 50 minut Loke v Tuhinju - Loška gora

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 661 m Loška gora

Ni opisa
7.2 km, 2 uri Loška gora - Čeh

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 477 m Čeh

Ni opisa
3.7 km, 1 ura 10 minut Čeh - Dupeljne

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 539 m Dupeljne

Ni opisa
6.3 km, 1 ura 50 minut Dupeljne - Gradiški grič

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 485 m Gradiški grič

Ni opisa
3.7 km, 1 ura 10 minut Gradiški grič - Vinje pri Moravčah

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 413 m Vinje pri Moravčah

Ni opisa

Opis:

Krožna pot.

višina: 698 m Limbarska gora (razpotje)

Ni opisa

Opis:

V gozd zaviješ, ko na desni (prej  greš po cesti skozi vas Vodice) in potem ko že greš ven iz vasi Vodic, opaziš pušcico, kjer piše, da je Limbarska gora tam od koder si prišel. Sicer pa je orientacija za Moravče ves čas dva zvonika na cerkvi v dolini.

Sicer pa v Moravčah ni prenočišca niti ga ni naprej na naslednjem možnem cilju (Miklavž!).

višina: 377 m Moravče

Ni opisa

Opis:

Naprej po cesti proti Češnjicam.

višina: 379 m Češnjice pri Moravčah

Ni opisa

Opis:

Levo skozi gozd se povzpneš na sleme, prideš v vas Katarija. Že kmalu je na desno lep pogled na Triglav in na Kamniške z Moravčami spodaj.

višina: 573 m Grmače

Ni opisa
4.4 km, 1 ura 40 minut Grmače - Slivna

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 866 m Slivna
Vrh:

Najvišji vrh Slivne (880 m) imenujejo domačini Pivkelj ali Pivkeljturn; od cerkve sv. Neže je oddaljen 20 minut. Vrh je poraščen z gozdom in nima razgleda. 


1.3 km, 20 minut Slivna - Dom na Zgornji Slivni

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 827 m Dom na Zgornji Slivni
Planinska postojanka:

70 m jv. od cerkve sv. Neže je Trgovsko podjetje Moderni Interieri iz Ljubljane leta 1991 odprlo počitniško-planinski dom Zgornja Slivna, ki je odprt ob sobotah, nedeljah in praznikih.


30 minut nad Geometričnim središčem je na v. slemenu zaselek Zgornja Slivna (826 m) s cerkvijo sv. Neže, ki se omenja že leta 1526; tu je bila verjetno manjša prazgodovinska naselbina.

Z Zgornje Slivne vidimo v bližini na v. strani veliko strnjeno naselje Vače, nad njim hrib Slemšek z vasjo Klenik ob vznožju, kjer so leta 1882 našli znamenito vaško situlo, ki jo hrani Narodni muzej v Ljubljani, njena štirikrat povečana kopija pa stoji na Kleniku. Proti s. vidimo na drugi strani Moravške doline gorsko sleme med Moravčami in Trojanami z Limbarskogoro, proti j. pa Savsko dolino s poznanim dvojnim ovinkom reke Save in del Litije.


1.1 km, 10 minut Dom na Zgornji Slivni - GEOSS

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 644 m GEOSS

GEOMETRIČNO SREDIŠČE SLOVENIJE — GEOSS, 645 m, je simbolična točka, ki označuje središče države Slovenije. Leži 250 m j. od naselja Spodnja Slivna blizu Vač. Z grafično-analitično metodo jo je izračunal Geodetski zavod Republike Slovenije. Središče Slovenije označuje obeležje, ki so ga postavili 4. julija 1982. Na štiridelnem podstavku iz pohorskega tonalita so označene štiri strani neba. lz sredine podstavka se dviga tonalitni steber z napisom GEOSS, vklesanimi verzi iz Prešernove Zdravljice, geografsko dolžino in širino (14° 48' 55,2"; 46° 07' 11,8") in z geodetskima koordinatama (y 5 486 114,21 m; x 5 108 468,91 m) v nadmorski višini 644,842 m. Južno od obeležja stojita dva drogova za zastave. Na enem stalno plapola državna zastava, na drugem pa priložnostno zastava protokolarne delegacije tuje države. Severno od obeležja raste lipa, pod njo pa je nekaj klopi za počitek. Levo ob tlakovanih vhodnih stopnicah stoji marmorni grb Države Slovenije in grb Republike Slovenije iz polpretekle zgodovine, desno pa marmorna spominska plošča z napisom »Živimo in gospodarimo na svoji zemlji«, ki je bila postavljena septembra 1989. leta ob navzočnosti predsednikov slovenskih občin.


0.3 km, 0 minut GEOSS - Spodnja Slivna

Opis: Opomba: odsek je v osnovi opisan v nasprotno smer poteka, zato je potrebno to upoštevati pri navodilih

Iz Spodnje Slivne še par minut do spomenika na GEOSS-u.

višina: 626 m Spodnja Slivna

Slivna, ljudsko Spodnja Slivna, je gručasto naselje na veliki kraški planoti ob sv. vznožju Slivne, hriba v gorskem slemenu med Moravško dolino na s. in dolino Save na j. Na planoti in na hribu je veliko kraških vrtač. Obdelovalne zemlje je malo. Na j. strani z. predela slemena so nad dolino Save veliki kamnolomi apnenca. 


2 km, 30 minut Spodnja Slivna - Vače

Opis: Opomba: odsek je v osnovi opisan v nasprotno smer poteka, zato je potrebno to upoštevati pri navodilih

lz Vač (525 m) po cesti proti Kandršam. V zaselku Klanec na prelazu zavijemo levo po cesti proti Slivni. Na koncu zaselka Klanec gremo levo in po 100 m skrenemo desno po cesti v breg do kmetije, od koder nadaljujemo po kolovozu na Spodnjo Slivno; 30 minut.

višina: 521 m Vače

Ni opisa