Išči po točkah

Začetek: Javorje

Konec: Brezje pri Tržiču

Razdalja: 59.3 km Čas hoje: 17 ur 55 minut Zahtevnost: Lahka pot Označenost: Označeno

Opis

višina: 721 m Javorje

JAVORJE, 697 m, 189 preb. Razložena vas leži na prisojnem pobočju Starega vrha, gručasto jedro pa je ob križišču cest v Poljansko in Selško dolino ter proti Blegošu. V kraju so našli ostanke rimskega vodovoda, ki pričajo o zgodnji poseljenosti tega ozemlja. Za časa freisinškega gospostva je bil v Javorjah sedež županije. V vasi je kapelica z gotsko Pieta iz okoli leta 1440 in freskami Štefana Šubica iz 1861. Na razglednem pomolu stoji župnijska cerkev sv. Tilna iz začetka 18. stol. s slikami Janeza Šubica, oltarji Štefana Šubica in Layerjevim križevim potom. V Javorjah so podružnična osnovna šola, trgovina, gostilna in Kmetijsko-gozdarska zadruga. Prebivalci se preživljalo s kmetijstvom, precej pa je zaposlenih v Škofji Loki, Poljanah in drugod.

Kraj je zapisan tudi v zgodovini NOB. Oktobra 1943 so borci Prešernove in Vojkove brigade napadli žandarmerijsko postajo, ta pa se je potem odselila, ker se v kraju ni več čutila varno. Leta 1944/45 je v župnišču delovala partizanska šola. Šolsko poslopje in več drugih hiš je bilo med NOB požganih.


1.5 km, 45 minut Javorje - Četena Ravan

Opis:

Od gostilne v Javorjah gremo po asfaltirani cesti proti Staremu vrhu do ovinka s cestnim ogledalom in hiše Javorje 14, pri kateri zavijemo desno po vaški cesti med hišami. Pri hiši 21 spet zavijemo levo po bližnjici navzgor. To je stara opuščena kamnita cesta. Po njej se zložno vzpenjamo do električnega droga ob poti, tam pa zavijemo navzgor proti veliki kmečki hiši, p. d. pri Bošticu, Javorje 30. Po kolovozu pridemo do hiše, gremo desno mimo nje in navzgor po sadovnjaku. Nad hišo nas pot popelje na desni breg v smeri proti električnemu vodu. Kmalu zagledamo na v. strani Lubnik. S poti je lep pogled na Javorje, Delnice v dolini, na hribovje od Pasje ravni proti Žirovskemu vrhu ter še naprej na Cerkljansko in Idrijsko hribovje. Po 30 min. zložnega vzpona pridemo ob robu travnika na asfaltirano cesto Javorje–Stari vrh, z nje pa se na levo kmalu odcepi cesta v Podvrh. TV se zložno vzpne po desni cesti v Četeno Ravan.

višina: 925 m Četena Ravan

ČETENA RAVAN, 880 m, 36 preb. Gručasta vasica stoji v zavetni kotanji na vzhodnem obronku Starega vrha v bližini prevala Predole, kjer se cesta prevesi s poljanske na selško stran Škofjeloškega hribovja. Na razglednem pomolu nad vasico je cerkvica sv. Brikcija, katere zasnova je poznogotska; v njej je zlat oltar iz druge polovice 17. stol. Zanimiva je tudi Tavčarjeva hiša, Četena Ravan 2, v kateri se ukvarjajo s kmečkim turizmom. V veliki izbi je lesen strop z letnico 1799, v kotu pa je ohranjena slika na steklo, ki predstavlja Mučenico s krono. Vhodna vrata imajo gotske podboje, na pročelju pa so restavrirane ljudske poslikave svetnikov iz obdobja okoli 1799. Nasproti hiše je zidana kašča, katere zunanjost je poslikana z ornamenti in svetimi monogrami ter z letnico 1781. V vasi je živelo več rodov prednikov pisatelja Ivana Tavčarja, tam je bil doma tudi slavist, pesnik, zbiralec narodnega blaga in prvi slovenski redni profesor slavistike na graški univerzi Gregor Krek (1840–1905).

Večina prebivalcev se preživlja s kmetijstvom, pri treh hišah – pri vseh se pišejo Dolenc – pa se ukvarjajo tudi s kmečkim turizmom.Opis:

Strmo gor ob smrekovem gozdu ob senožeti.

višina: 965 m Četena ravan (razpotje)

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 730 m Božičev grič

Ni opisa
2.6 km, 50 minut Božičev grič - Vrhovčevo

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 832 m Vrhovčevo

Ni opisa
1.1 km, 20 minut Vrhovčevo - Tavčarjev vrh

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 884 m Tavčarjev vrh

Ni opisa
1.9 km, 30 minut Tavčarjev vrh - Suša

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 798 m Suša

Ni opisa
1.9 km, 30 minut Suša - Sv. Tomaž

Opis: Opomba: odsek je v osnovi opisan v nasprotno smer poteka, zato je potrebno to upoštevati pri navodilih

Na v. strani se kolovoz vzpne po gozdnatem slemenu in mimo velike domačije Zalubnikar na preval (799 m) med Lubnikom na sv. in vrhom Pleše (940 m) na z. strani.

višina: 645 m Sv. Tomaž

Ni opisa
2.9 km, 40 minut Sv. Tomaž - Praprotno

Opis: Opomba: odsek je v osnovi opisan v nasprotno smer poteka, zato je potrebno to upoštevati pri navodilih

S Praprotna (400 m) ob cesti Škofja Loka—Železniki po LPP. Skozi vas in po lokalni cesti k Tomažu nad Praprotnim (655 m), vasi na slemenu, ki se vleče od Lubnika do Luše in Selščice.

Od cerkve sv. Tomaža na hribčku nad vasjo je izredno lep razgled; v barokizirani gotski  cerkvi so ostanki slikarij furlanske smeri iz 14. ter druge slikarije iz 15. in 16. stoletja.

višina: 386 m Praprotno

Ni opisa
1.5 km, 50 minut Praprotno - Križna gora

Opis: Opomba: odsek je v osnovi opisan v nasprotno smer poteka, zato je potrebno to upoštevati pri navodilih

Mimo Kalanove hiše in kozolca navzdol skozi gozd na travnat breg z redkimi smrekami in grmovjem, spet v gozd in strmo dol do travnika in betonskega praprotniškega mostu. Čez most levo v vasico Praprotno.

višina: 692 m Križna gora

Del Križne gore so Nemci požgali, na požig in v februarju 1944 padle borce opozarja obeležje NOB. Na Kalanovi hiši je plošča v spomin 4 padlim sinovom in hčerki.

Vredno je stopiti do poznogotske cerkve sv. Križa, ki stoji na slemenu malo dalje od vasi, v prezbiteriju so znamenite freske iz legend o sv. Urhu in sv. Korbinijanu, ustanovitelju freisinške škofije, oltar je baročen. V bližini cerkve lovska koča, za splošni obisk odprta ob sobotah in nedeljah. S Slemena je zanimiv razgled na Škofjo Loko in Kranj, Sorško polje, Selško dolino, Škofjeloško pogorje in Ratitovec.


2.1 km, 40 minut Križna gora - Planica

Opis: Opomba: odsek je v osnovi opisan v nasprotno smer poteka, zato je potrebno to upoštevati pri navodilih

Nadaljujemo mimo letoviške hišice in čez rob hriba v gozd, nato gor na sleme in po njem v dobrih 15 min na Križno goro 678 m.

višina: 731 m Planica

Ni opisa
0.4 km, 10 minut Planica - Veliki rovt

Opis: Opomba: odsek je v osnovi opisan v nasprotno smer poteka, zato je potrebno to upoštevati pri navodilih

S križišča gre desna cesta na Lavtarski vrh, leva pešpot v Crngrob. LPP zavije v vasi na desno po kolovozu.

višina: 759 m Veliki rovt

Ni opisa
2.2 km, 40 minut Veliki rovt - Čepulje

Opis: Opomba: odsek je v osnovi opisan v nasprotno smer poteka, zato je potrebno to upoštevati pri navodilih

Po cesti do Planice, pred vasjo spomenik NOB v spomin borcem, ki so padli na bližnjem hribu Rovtu nad Crngrobom, med njimi narodni heroj Stane Žagar. Ob cesti na razpotju je lesen smerokaz k spomeniku v Rovtu 20 min, pot je urejena in markirana. 

višina: 678 m Čepulje

Ni opisa
3.9 km, 1 ura 30 minut Čepulje - Mohor

Opis: Opomba: odsek je v osnovi opisan v nasprotno smer poteka, zato je potrebno to upoštevati pri navodilih

Od Čemažarjeve domačije mimo znamenja in v gozd ter po slemenu, od koder se med drevjem in na košeninah odpira razgled zdaj na selško, zdaj na besniško stran. V 30 min dospemo do kmetije Gaber, s pašnikov spet v gozd, potem čez Špičasti hrib 835 m do razpotja, kjer krene levo pot na Sv. Jošt, desno na Čepulje 665 m. Žig! Lep razgled na Sorško polje, v dolino Bukovščice nazaj na Mohor, na Lubnik in Stari vrh.

višina: 897 m Mohor

Ni opisa
3.9 km, 1 ura 10 minut Mohor - Lobnikar (razpotje)

Opis: Opomba: odsek je v osnovi opisan v nasprotno smer poteka, zato je potrebno to upoštevati pri navodilih

Od tod po gozdni poti dol na Preval in navzgor proti zaselku Bezovnici. Tik pred Bezovnico steza desno po košenini in skozi bukov gozdič in mimo njiv k Sv. Mohorju 951 m; izrazit kopast vrh.
Tod so prečkale hribovje kurirske poti, večkrat so bili boji partizanov z Nemci. Z vrha obsežen razgled. Žig pri Jakobu Pogačniku, Čemažarju na Bezovnici, v odsotnosti domačih je žig v skrinjici, pritrjeni ob vhodnih vratih (domača pijača), kamor se pride v 4 min po strmini vz. od gozdiča.

višina: 846 m Lobnikar (razpotje)

Ni opisa
6.8 km, 1 ura 50 minut Lobnikar (razpotje) - Cigansko

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 575 m Cigansko

Ni opisa
0.7 km, 10 minut Cigansko - Kropa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 526 m Kropa

Ni opisa
18.2 km, 5 ur Kropa - Tržič

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 514 m Tržič

Tržič, 515 m, 3.920 preb., industrijsko mesto ob sotočju Tržiške Bistrice in Mošenika v ozki dolini med Kriško goro in Dobrčo ob prehodu iz gorskega sveta na gorenjsko ravnino. Ker je bilo v ozki dolini premalo prostora, se je mesto v zadnjih dvajsetih letih razširilo proti jz. na teraso nad desnim bregom Tržiške Bistrice; novo naselje imenujejo Bistrica. Osrednji del starega mesta je stisnjen med Tržiško Bistrico in pobočjem na z. strani, po katerem je speljana nova cesta proti Ljubelju; središče novega naselja Bistrica je pri trgovskem centru »Deteljica«. Po dolini je že v rimskih časih in v srednjem veku peljala stara tovorna pot čez Ljubelj, ki so jo v letih 1560 - 1575 razširili v cesto. Cesta in obilo vode so omogočili razvoj raznih obrti, najprej fužinarske, potem usnjarske, čevljarske in tkalske. Kraj se prvič omenja leta 1320; leta 1492 pa je dobil trške pravice, ko se je začela razvijati tudi trgovina. Najstarejši del Tržiča je bil na levem bregu Tržiške Bistrice okoli župne cerkve in na klancu pod njo; po požaru leta 1689 se je začel širiti tudi na desni breg. Leta 1811 je trg prizadel katastrofalen požar, ko so razen enega pogorela vsa poslopja. Zgradili so nov Tržič, ki se je postopoma spreminjal iz obrtnega v industrijsko središče. Na desnem bregu Tržiške Bistrice je mesto ohranilo podobo, kakršno je dobilo po požaru. Leta 1926 je postal Tržič mesto. Danes je v njem več pomembnih tovarn: tovarna obutve Peko, Bombažna predilnica in tkalnica, Tovarna kos in srpov, podjetje za elektroniko Mikro, itd. Tržič je sedež občine, v mestu je več trgovin in gostišč, galerija, pošta, banka, sedež Planinskega društva (Balos št. 4) ter raznih organizacij in društev. Tržič ima zelo dobre avtobusne zveze z Ljubljano in Kranjem.

V mestu si velja ogledati stari mestni jedri na levem in desnem bregu Tržiške Bistrice, župno Marijino cerkev z gotskim portalom, slikami L. Layerja, M. Langusa, J. Mežana in N. Pirnata ter s križevim potom Jurija Šubica, tržiški muzej v Kajži z bogato čevljarsko zbirko, galerijo in znamenito Kurnikovo hišo s spominsko sobo ljudsko pesnika Vojteha Kurnika in etnografsko razstavo.Opis:

Pri AP v Tržiču gremo po mostu čez Tržiško Bistrico na Trg svobode, kjer takoj za poslopjem Gorenjske banke zavijemo po ozki Blejski ulici navzdol do potoka Mošenika. Po mostu na drugo stran, potem pa po klancu Kovrtnice navzgor ter skozi podvoz pod mednarodno cesto, ki pelje čez Ljubelj v Avstrijo, v naselje Bistrica. Po cesti skozi naselje pridemo do križišča pri velikem kostanju, kjer zavijemo desno navzgor po ulici Pot na Bistriško planino, ki se dokaj strmo vzpenja do kapelice na sedlu Pungart. Ves čas imamo pred seboj cerkev sv. Jurija na hribčku levo od sedla; na desni pa so še komaj vidne razvaline Hudega gradu.

višina: 0 m Bistrica pri Tržiču

Ni opisa

Opis:

Na Pungartu se odcepi na levo cesta k cerkvi sv. Jurija, na desno pa pot na Dobrčo čez Bistriško planino. SPP gre po cesti naravnost proti regionalni cesti Tržič-Begunje, ki jo kmalu zagledamo na pobočju pod nami. Po nekaj minutah stopimo na asfaltno cesto; po njej zložno navkreber do Brezij pri Tržiču.

višina: 677 m Brezje pri Tržiču

Brezje pri Tržiču, 680 m, 361 preb., je vas na prisojnem pobočju vzpetine Vaško (1046 m) ob regionalni cesti Tržič - Begunje na Gorenjskem, imenovani tudi »Podgorska cesta«, ker povezuje vasi pod goro Dobrča. Vaško je jv. del grebena Breške gore, ki se kot podaljšek Dobrče spušča proti Brezjam. AP, trgovina, gostilna. Zanimiva cerkvica sv. Neže.