Išči po točkah

Začetek: Želimlje

Konec: Osredek

Razdalja: 14.6 km Čas hoje: 5 ur 10 minut Zahtevnost: Lahka pot Označenost: Označeno

Opis

višina: 325 m Želimlje

Ni opisa
0.8 km, 30 minut Želimlje - Strmec

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 491 m Strmec

Ni opisa
3.2 km, 1 ura 20 minut Strmec - Planinski dom na Kureščku

Ta odsek nima nobenega opisa.

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 827 m Kurešček
Vrh:

KUREŠČEK, 826 m, se dviga na sv. strani višjega, gozdnatega Mokreca nad j. obrobjem Ljubljanskega barja. Ime je dobil v obdobju turških vpadov, saj so na njem kurili kresove, ki so opozarjali na turško nevarnost. Na vrhu hriba je nova božjepotna cerkev Marije Kraljice miru. Prejšnja cerkev je bila med 2. svet. vojno požgana, novo pa so na starih temeljih zgradili leta 1991. Tik pod vrhom stoji na prijazni senožeti Planinski dom na Kureščku. Tam je bila planinska koča že pred 2. svet. vojno, vendar so jo Italijani 19. marca 1942 požgali. Leta 1961 so zgradili zdajšnji dom; leta 1996 ga je župnijski urad Ig, ki ga tudi upravlja, popolnoma obnovil in povečal. Dom ima v zakupu družba Klančar&sinovi in je stalno odprt, razen ob ponedeljkih; v sobah je 50 postelj, tekoča voda, elektrika, telefon: 01/364 41 92.

Kurešček je privlačna izletniška točka, tja pa zlasti spomladi in jeseni radi prihajajo tudi planinci. Povsod se razprostira lepa in prijazna pokrajina z gozdovi in jasami ter lepimi razgledišči. Lepo vidimo Mokrec, Krim, Ljubljansko barje, Polhograjsko hribovje, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe, Posavsko hribovje s Kumom in v bližini Turjak.

Kurešček in okoliške vasi ohranjajo številne spomine na narodnoosvobodilni boj na tem območju. Dve spominski plošči pri vhodu v dom seznanjata obiskovalce z nekaterimi dogodki med NOB. Prva pove, da je bilo v letih 1941–1942 tam shajališče prvih partizanskih borcev na tem območju, posebno junaške Mokrške čete. Na drugi plošči pa piše, da je osvobodilna misel združila prebivalce okoliških vasi na prvem mitingu avgusta 1941 in jih pritegnila k splošni ljudski vstaji proti okupatorju.

V »Pregledu zgodovine NOB v Sloveniji« je zapisano, da so Italijani v hajki 7. oktobra 1941 odkrili gozdno telefonsko zvezo od Mokreca prek Kureščka do Turjaka. Sumili so, da so jo uporabljali partizani.


4.2 km, 1 ura 20 minut Kurešček - Krvava peč (razpotje)

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 795 m Krvava peč (razpotje)

Ni opisa
1.1 km, 20 minut Krvava peč (razpotje) - Krvava Peč

Opis: Opomba: odsek je v osnovi opisan v nasprotno smer poteka, zato je potrebno to upoštevati pri navodilih

Iz Krvave Peči do nekdanje logarnice na Mokrecu hodimo po gozdnih cestah. Pridruži se nam tudi Ljubljanska mladinska planinska pot, ki jo bomo prepoznali po črki »M« poleg planinske markacije; pot je skupna do Turjaka, razen na delu poti med Mokrecem in Kureščkom. Tudi na tem območju je več opozoril o medvedih. Mimo šole zavijemo zložno navkreber. Na razpotju nad vasjo nadaljujemo po desni cesti, ki se sprva vzpenja po travnatem pobočju. Desno pod nami ostaja Krvava Peč. S travnatega pridemo na pobočje, zaraščeno z leskovjem, potem pa v mešani gozd. Po 15 min. je oster ovinek v levo in tam se odcepi stranska gozdna cesta, ki je zaprta z zapornico.

višina: 731 m Krvava Peč

KRVAVA PEČ, 726 m, 26 preb. Gručasto naselje leži na prevalu med Sv. Lenartom in Repičnikom (920 m) nad sotesko reke Iška. V Krvavo Peč pripelje asfaltirana cesta iz Roba (7 km), gozdne ceste pa jo povezujejo s Kureščkom, Selom pri Robu in Blokami. Kraj, ki je bil prvič omenjen leta 1425, se je najprej imenoval Rožna vas, zdajšnje ime pa je dobil po nekem vpadu Turkov, ki so po izročilu z bližnje skale v Iško vrgli dve deklici, njuna kri pa je pordečila skalo. Na hribčku Sv. Lenarta stoji podružnična cerkev sv. Lenarta, poleg nje pa je na robu nad sotesko naselje počitniških hišic. Globoko pod nami lepo vidimo sotesko Iške. Pri cerkvi je bilo prazgodovinsko gradišče. Celotno območje je kraški svet, njive in travniki so v zakraseli dolini Polje na v. strani naselja. V vasi je veliko šolsko poslopje, vendar v njem ni več pouka. Število prebivalcev se je zelo zmanjšalo: leta 1890 jih je bilo 154, leta 1931 še 134, leta 1961 pa le 61. Tudi v zadnjih tridesetih letih se število prebivalcev še naprej zmanjšuje: vzroka sta predvsem slaba zemlja, ki ne omogoča sodobnega kmetovanja, ter oddaljenost od večjih središč, s katerimi ni avtobusnih zvez. V vasi ni trgovine in tudi ne gostilne.

Gozdovi okoli vasi, globoka in težko prehodna soteska Iške ter na drugi strani obsežna gozdnata prostranstva Krima so bili zaradi bližine Ljubljane pomembna območja NOB. Že leta 1941 je tam delovala Krimska četa. V soteski Iške je bila od leta 1941 naprej partizanska bolnišnica Krvavica, ki je okupator ni nikoli odkril. Spomladi 1942 je na tem območju divjala velika italijanska ofenziva, med njo pa so Italijani požgali več vasi, 22. marca tudi Krvavo Peč. Poleti 1942 so v teh krajih potekali hudi boji, saj so hoteli Italijani z dobro pripravljeno ofenzivo streti NOB. Zasilno obnovljeno Krvavo Peč so 8. avgusta 1942 znova požgali, vse moške pa izgnali v internacijo. Hude boje je 24. januarja 1943 v Krvavi Peči bojevala Šercerjeva brigada in premagala Italijane, ki so oblegali Mokrec. Na območju Krvave Peči in Mokreca so Tomšičeva, Šercerjeva in Gradnikova brigada od 25. do 27. avgusta 1943 razbile zadnjo italijansko ofenzivo. V spomin na te boje so na poslopje šole vzidali spominsko ploščo. Na padle borce in žrtve okupatorja pa spominja pomnik na pokopališču pri cerkvi sv. Lenarta.


0.7 km, 10 minut Krvava Peč - Podkraj (razpotje)

Opis: Opomba: odsek je v osnovi opisan v nasprotno smer poteka, zato je potrebno to upoštevati pri navodilih

Leva cesta pelje v 2 km oddaljeno vas Bukovec, naša pa se po v. pobočju Sv. Lenarta spusti v Krvavo Peč.

višina: 777 m Podkraj (razpotje)

Ni opisa
4.2 km, 1 ura 20 minut Podkraj (razpotje) - Osredek

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 747 m Osredek

Ni opisa