Išči po točkah

Začetek: Izvir Krke (razpotje)

Konec: Ravni Dol

Razdalja: 1.7 km Čas hoje: 50 minut Zahtevnost: Lahka pot Označenost: Označeno

Opis

višina: 287 m Izvir Krke (razpotje)

Ni opisa
0.2 km, 0 minut Izvir Krke (razpotje) - Gradiček

Opis: Opomba: odsek je v osnovi opisan v nasprotno smer poteka, zato je potrebno to upoštevati pri navodilih

Nekaj korakov od Hočevarjeve domačije je razpotje: desna pot vodi k izviru Krke, po levi asfaltirani cesti pa TV zavije navzgor.

višina: 276 m Gradiček

GRADIČEK, 280 m, 23 preb. Obcestna vas leži v zatrepu doline Krke v neposredni bližini kraškega izvira reke Krka pod Krško jamo na s. in kraškega izvira potoka Poltarica na j. strani vasi. Poltarica se že po 300 m izliva v Krko. Vas je dobila ime po že davno propadlem gradu, ki je stal na Gazdniku nad vasjo in je bil prvič omenjen leta 1062. Na njem so gospodarili vrhkrški gospodje. Leta 1437 ga je porušil Jan Vitovec; pozneje so ga obnovili, vendar je bil že v Valvasorjevem času zapuščen.


1.5 km, 40 minut Gradiček - Ravni Dol

Opis: Opomba: odsek je v osnovi opisan v nasprotno smer poteka, zato je potrebno to upoštevati pri navodilih

Pri Žingerju nadaljujemo TV po kolovozu, ki pelje med njivami proti v. do gozda. Na razpotju pri gozdu zavijemo po levem starem kolovozu, ki se spušča po gozdnatem kraškem pobočju proti dolini. Na prvem razpotju nadaljujemo spust po levem kolovozu, ki preide v stezo, ta pa se spet priključi gozdnemu kolovozu, po katerem se spustimo na široko cesto Krka–Grosuplje. Do ceste smo hodili 15 min. Prečkamo cesto in se po listnatem gozdu zložno spuščamo še naprej. Na levi strani steze opazimo zanimiv, skledasto oblikovan kamen z deževnico. Kmalu smo na majhnem travniku, potem pa gremo po desnem robu do gozdička in po kamnitem kolovozu ob spodnjem robu travnika v Gradiček. Pri hiši št. 3 zavijemo po asfaltirani cesti na levo proti izviru Krke. Iz Ravnega Dola je 30 min.

Krka izvira pod strmo polkrožno steno kot značilen kraški izvir. Tam je tudi vhod v približno 250 m dolgo Krško jamo, v kateri so našli ostanke iz mlajše kamene dobe. Ob koncu rova je 50 m dolgo jezero, v katerega pritekajo predvsem vode z Radenskega polja. Jama je odprta za ogled, razen ob izdatnih padavinah, ob katerih voda bruha tudi iz jame. Po pripovedi pisatelja Josipa Jurčiča v povesti Jurij Kozjak so se domačini zatekali v jamo ob turških vpadih.

Na domačiji Staneta Podržaja, Gradiček 4, telefon: 01/780 60 68, se ukvarjajo tudi s kmečkim turizmom, na turistični domačiji Matjaža Podržaja, p. d. pri Hočevarju, Gradiček 6, telefon: 01/780 66 66, pa lahko dobimo informacije o izviru in jami, kupimo razglednice in pijačo, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa postrežejo tudi s hladno domačo hrano.

višina: 467 m Ravni Dol

RAVNI DOL, 475 m, 17 preb. Gručasta vasica leži na zakraseli planoti na v. strani Gradišča nad povirjem reke Krka. Na planoti je več brezen in vrtač, obdajajo pa jo lepi listnati gozdovi. Vasica sodi v dostavni okoliš pošte Krka (4 km), dostopna pa je po lokalni cesti, ki se odcepi od regionalne ceste Krka–Grosuplje. Ker so se v Ravnem Dolu zadrževali partizani, so Nemci 1. novembra 1943 vas požgali.